Fala uderzeniowa

Fala uderzeniowa jest to fala akustyczna o specyficznych właściwościach – wysokim, skokowym ciśnieniu powstającym w bardzo krótkim czasie. Po przyłożeniu głowicy fala wnika w ludzkie ciało na głębokość kilku centymetrów. Energia przeniesiona jest do wnętrza tkanek, co powoduje rozerwanie włókien otaczających komórki tłuszczowe. Następnie organizm usuwa rozbite komórki tłuszczowe w trakcie naturalnego procesu metabolicznego. Jednoczesnym działaniem fali na tkanki jest pobudzenie komórek do ich naturalnej, intensywnej regeneracji i zwiększenie produkcji i przebudowy kolagenu.

Fala uderzeniowa 1 strefa 20min 60 zł

Fala uderzeniowa 2 strefy 30min 100zł

Fala uderzeniowa 3 strefy 45min 140zł

Fala uderzeniowa do masażu 50zł

Fala uderzeniowa 1 strefaX10 zabiegów 550zł

Fala uderzeniowa 2 strefyX10 zabiegów 950zł

Fala uderzeniowa 2 strefyX10 zabiegów 1350zł

Shockwave

A shock wave is an acoustic wave with specific properties – high, sudden pressure generated in a very short time. After applying the head, the wave penetrates the human body to a depth of several centimeters. The energy is transferred inside the tissues, which causes the fibers surrounding fat cells to burst. The body then removes the broken down fat cells through a natural metabolic process. The wave’s simultaneous effect on tissues stimulates cells for their natural, intensive regeneration and increases the production and reconstruction of collagen.

Shock wave 1 zone 20 min PLN 60

Shock wave 2 zones 30 min PLN 100

Shock wave 3 zones 45 min PLN 140

Shockwave massage PLN 50

Shock wave 1 zone x 10 treatments PLN 550

Shock wave 2 zones x 10 treatments PLN 950

Shock wave 2 zones x 10 treatments PLN 1,350