Masaż balijski

Masaż pałeczkami bambusa

Masaż balijski

Rytmiczny, pewny dotyk masażu balijskiego wzmocni energię CHI, która jest siłą napędową wszystkich procesów życiowych i niewidzialnym spoiwem jednoczącym ciało z umysłem. Odpowiedni ucisk punktów energetycznych, delikatny stretching zregeneruje siły witalne, pomoże w bezsenności, wyreguluje układ hormonalny i głęboko zrelaksuje ciało oraz oczyści umysł.

  • 60min: 190zł
  • 90min: 250zł
  • 90min: 260zł masaż balijski z masażem twarzy Mukhaabhyang

Balinese massage

The rhythmic, confident touch of Balinese massage will strengthen the CHI energy, which is the driving force of all life processes and the invisible glue that unites the body and mind. Appropriate pressure on energy points and gentle stretching will regenerate vitality, help with insomnia, regulate the hormonal system and deeply relax the body and clear the mind.

60 min: PLN 190
90 min: PLN 250
90 min: PLN 260 Balinese massage with Mukhaabhyanga facial massage