Masaż dla kobiet w ciąży

Masaż dla kobiet w ciąży

Dobieramy bezpieczną, przyjemną, rozluźniającą terapię, by zapobiegać i zniwelować najczęściej występujące ciążowe dolegliwości. Przygotujemy na wysiłek i obciążenie, jakie niesie za sobą poród, a jednocześnie zapewnimy pełne odprężenie i błogi relaks. Terapia prowadzona jest przez terapeutów posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w masażu przyszłych mam.

Zapraszamy wszystkie panie pomiędzy 3 a 9 miesiącem ciąży (od 13 do 36 tygodnia). Przed rozpoczęciem terapii prosimy o potwierdzenie u swojego lekarza ginekologa, czy ciąża przebiega prawidłowo i nie ma przeciwskazań do masażu.

  • 30min: 100zł
  • 60min: 160zł

Massage for pregnant women

We select safe, pleasant, relaxing therapy to prevent and alleviate the most common pregnancy ailments. We will prepare you for the effort and burden of childbirth, and at the same time we will ensure complete relaxation and blissful relaxation. The therapy is conducted by therapists with qualifications and experience in massage of future mothers.

We invite all women between 3 and 9 months of pregnancy (from 13 to 36 weeks). Before starting therapy, please confirm with your gynecologist whether the pregnancy is progressing normally and there are no contraindications to massage.

30 min: PLN 100
60 min: PLN 160